White & Silver Circles Balloon Tail - 1.8m Metallic & Glitter