U-bop PowerSURE USB Charger Cable (MICRO USB) Sony Ericsson(e.g. Aspen Cedar Hazel Spiro Vivaz Vivaz Pro X10 XPERIA X10 Mini XPERIA X10 Mini Pro etc)