Turkish Beach / Bath / Yoga / Hammam, Peshtemal Towel - Grey & Light Blue