Turkish Beach / Bath / Yoga / Hammam, Peshtemal Towel 100% Cotton - Dark Blue