Trianco Eurostar Condensing Utility/Kitchen Oil Boiler - 21/26 kW