Toshiba Satellite Pro L870-17X 17. 3 inch Notebook Grey/Black