Tesco IR11 variable Steam Non-stick Iron - White/Pink