Tamiya 35344 Somua S35 Tank 1:35 Military Model Kit