Tamiya 35335 Nashorn Heavy Tank Destroyer 1:35 Military Model Kit