Tamiya 35223 British Infantry On Patrol 1:35 Military Model Kit