Rubena Tournier REHA Wheelchair Tyre, 24 x 13/8 x 1 (25-540), grey