Rachael Hale Pug Shot Banjo 10oz Ceramic Mug, White