Price & Kensington Back to Front Fox Mug, 12 oz/350 ml (White)