Pharma Nord Q10 Toothpaste 75ml + Fluoride 75ml Toothpaste