Nova - Thalia 8 Seat Set - 1.8m Round Table - Willow