Nova - Camilla 2 Seat Bistro Set - 75cm Round - White Wash