Nicola Spring Acrylic Box Photo Frame - White - 8 x 12