Mountain Warehouse Miami Womens Swimsuit ( Size: 16 )