Mountain Warehouse Cirrus Womens Gilet ( Size: 18 )