Mountain Warehouse Cirrus Womens Gilet ( Size: 14 )