Mitas Walrus City, Tour & Trek Tyre, 121/2 x 1,75 x 2 (47-203), black