Mitas Flash City, Tour & Trek Tyre, 26 x 13/8 (37-590), black