Kenro Frisco White Photo Frame to hold a A3 photo.