Igenix IG2980 20 Litre 800W Manual Microwave - White