Hotpoint SDD910K Slimline Dishwasher, A Energy Rating, Black