Hotpoint SDD910G Slimline Dishwasher, A Energy Rating, Graphite