Homescapes Black Egyptian Cotton Satin Stripe Oxford Pillowcase 330 TC, King Size Pillow Cover