Hamilton McBride Pair of Housewife Pillowcases - White