Hamilton McBride Miami Blue Voile Eyelet Panel - 55x72 Inches (140x183cm)