GeoBubble Apollo 400 Micron Pool Solar Cover- 20ft x 40ft Rectangular