GeoBubble Apollo 400 Micron Pool Solar Cover- 12ft x 24ft Rectangular