GeoBubble Apollo 400 Micron Pool Solar Cover- 10ft x 20ft Rectangular