Faringdon Bakers Pride 20cm Non-stick Round Cake Tin