Faringdon Bakers Pride 18cm Round Non-Stick Cake Tin