Duralex Amboise Champagne Flute Glasses - 170ml - x12