Conrad Energy NiMH 6v 4200mah Hump Pack Bec / Tamiya