Conrad Energy NiMH 6v 3000mah Hump Pack Jr / Tamiya