Comvita Propolis & Tea Tree Toothpaste 100g 100g Toothpaste