Childrens Turkish Beach / Bath / Yoga / Hammam, Peshtemal Towel Dark Blue Pink x4