black hamburg grape (grape Black Hamburg ('Schiava Grossa'))