Apollo Mechanical Kitchen Scale, Easy Read Dial, 5kg (White)